About Ola

Jag snöar ofta in på frågor om Service Design, Innovation, Kundmöten och Sakernas tillstånd. Jag ser frågor kring tekniska krav kopplat till verksamhetsbehov som utmaningar hellre än som problem.

Jag är en entreprenör som ger dig som kund mervärde genom att öka ditt mervärde gentemot din kund. Hänger du med? Om inte kan jag gärna vidareutveckla över en kopp kaffe…

Detta kan du förvänta av mig: Jag vill få min kund att öka sin leveransförmåga ur olika perspektiv. Det kan vara att få processer implementerade i verkligheten, att förbättra attityder mot kunder, att få till stånd kundorientering ”på riktigt”. Jag vill att min kunds värdeerbjudande ska vara förtydligat och synliggjort på ett betydligt bättre sätt och att medarbetare har fått en tydligare bild av vart verksamheten ska sträva när jag är klar med min uppgift. Mina kunder ska känna sig trygga med den utveckling vi genomför och lämna dem med en känsla av att jag har gett dem nya perspektiv och insikter som stärker deras affär och förmåga att lösa deras kunders problem framöver

Mitt professionella rykte i sammandrag: ”Ola är alltid engagerad, inte minst för att få komplexa helheter att fungera. Hans sätt att arbeta med verksamhetsutveckling imponerar, där hans analysförmåga verkligen gynnar produktivitet och verksamhet. Ola är dedikerad för att finna de bästa lösningarna och arbetar både med teknik, ekonomi, kunder och medarbetare i en komplex helhet och levererar med kvalitet. Han är den långsiktigt planerande strategen som inspirerar med sin känsla för de stora frågorna. Ola lyssnar in problemen och kan summera komplexa situationer där han ser struktur och mönster. Han är en duktig generalist, lojal och ödmjuk med en unik förmåga att skapa förtroende. Ola har en mycket hög ambitionsnivå och vill se att hans kunder gör framsteg”.

Sammanställningen baseras på svar från 12 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i oktober 2014.

Detta har analyserats av
Per Frykman – Your Professional Reputation. ✆ 070-624 00 58 www.perfrykman.com